Kdo jsem

KDO JSEM

Andrea Dunová

  • terapeutka lidí i zvířat
  • majitelka Centra celostní péče Archa
  • autorka metodiky Dornovy metody pro zvířata a Osteodynamiky pro lidi i zvířata
  • lektorka autorizovaných a certifikovaných kurzů Dornovy metody pro zvířata a Osteodynamiky pro lidi i zvířata
  • spisovatelka

Co je v mém profesním životě důležité kromě oficiálního vzdělání a absolvování odborných kurzů?

Po 25 letech terapeutické praxe jsou to především zkušenosti a rozvíjení smyslových, emocionálních a intuitivních dovedností. Osobně získané prožitky, mnohdy neuchopitelné a nepřenosné, mi umožnily opustit informace, zprostředkované autoritami a vydat se vlastní cestou. Otevřít široké pole vnímání a nacházet nepopsané a neobjevené, vymanit se z tlaku oficiální medicíny, vědeckých výzkumů a studií a procházet spolu s lidmi i zvířaty jedinečnými, nezměřitelnými a občas nezopakovatelnými projevy života. A právě díky otevřenosti a svobodě jsem vytvořila Osteodynamiku. Jde o metodu, díky které dokážu komunikovat s tělem a celostně ošetřovat opěrný aparát, vnímat propojení těla a psychiky a uvádět do rovnováhy strukturální i funkční složky. Po mnoha letech vlastní praxe jsem se odhodlala tuto metodu předávat dál a učit ji ty, kteří mají zájem o proniknutí do hlubší podstaty pohybového aparátu i sociosenzuálního vědomí. Při výuce kladu důraz nejen na metodiku provedení, ale také na rozvoj terapeutických vlastností, které vedou k úspěšné praxi. Je mnoho kvalitních metod, které pracují na podobném principu. Osteodynamika, jak jsem metodu nazvala, je jedinečná v účinném propojení hmatových technik a rozšířeného smyslového vnímání.

Proč jsem se stala terapeutem?

Občas mě napadá, zda je moje terapeutická cesta darem nebo splácením karmického dluhu. Možná za všechno mohou hvězdy a předurčení, které jsem díky nim dostala do vínku. V mém horoskopu je planeta Chiron, zraněný léčitel Kentaur, který je kombinací zvířecí a lidské formy moudrosti. Představuje bod velkého zranění a zároveň dary, kterými jsou jednota těla i ducha, instinktu, intuice a rozumu, což spojuje fyzické, emocionální, mentální, duchovní a vztahové složky jedince. Lidé s Chironem v horoskopu usilují o zakotvení nových myšlenek do existujících forem a přináší strukturu do novátorských myšlenek. Ve svém pokročilém mládí už dokážu otevřeně přiznat, že vlastní bolestné zkušenosti z dětství, dospívání i dospělosti mi umožňují pravdivě zůstat v kontaktu s vlastními traumaty, což mi dává základ pro porozumění bolesti lidí i zvířat a možnost jim pomáhat na jejich cestě k rovnováze a zdraví.

Kde čerpám sílu a inspiraci?

V odkazu mých předků, v informacích, obsažených v morfogenetickém poli, ve kterém se stále učím číst, v lidech i zvířatech v mém životě. Moje prababička z matčiny strany pocházela z Podkarpatské Rusi, měla vzdělání zdravotní sestry v Užhorodu a zároveň znala lidové recepty a léčitelské techniky, byla vyhledávanou a uznávanou porodní bábou i léčitelkou. Z otcovy strany byl babiččin bratr Josef oblíbený léčitel lidí i zvířat a pro tyto dovednosti byl umučený v koncentračním táboře. Zůstaly mi po něm vzácné knihy, vydané na počátku minulého století. Můj otec Jaroslav se vydal jeho cestou a dodnes léčí a masíruje. Oba moji osudoví muži, první i druhý manžel jsou maséři a terapeuti. Na tuto cestu odvážně vykročily i dvě naše dcery, Monika a Magdaléna. Nevím, jestli mým stálým průvodcem jsou geny, vzpomínky na dávné životy nebo hlas rodu. Když si nevím rady, jsem smutná a unavená ze světa kolem sebe, zavřu oči a nechám vše plynout. Někdy je to sen, někdy náhlá myšlenka, obraz, občas záblesk vědomí, ve kterém zachytím jasnou zprávu, že život nelze vymyslet rozumem, lze ho jen uchopit v okamžiku přítomnosti pomocí naladění, vnímání a intuice …

Profesní orientační mapa

Dosažené vzdělání: 1982 – 1986 : studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži 1992-2017 : akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích až do současnosti (Dornova metoda, Kraniosakrální osteopatie, reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné) 1997-1998 : studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně obor Lékařská mikrobiologie, parazitologie a virologie 1998 : atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie 2006 : kurz Dornovy metody MgA. Zuzany Prouzové a Jozefa Púryho 2009 – 2010 : Kraniosakrální osteopatie (pro lidi) – mezinárodně akreditovaný lektor Radek Neškrabal 2014-15 : kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I+II level, The Canin Touch I+II level (lektorka MVDr.Ivana Ruddock) 2015-2017 : postgraduální semináře v oboru Kraniosakrální osteopatie (Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhall) 2016- do současnosti: pravidelná účast na pracovních psychoterapeutických skupinách PESSO, individuální odborné konzultace v oboru psychoterapie a osobní koučing ( Petr Odstrčil)  

I cesta je cíl

V roce 2007 opouštím po 14 letech Zdravotní ústav a zakládáme spolu s manželem Martinem Centrum celostní péče Archa, jehož součástí je i vzdělávací centrum. Věnujeme se masážím a terapiím pro lidi, ale zároveň se vracím ke svému původnímu vzdělání a vytvářím metodiku pro ošetřování opěrného aparátu zvířat pomocí Dornovy metody. Jemnost a cit, které jsou při práci se zvířaty zapotřebí, jsem začala aplikovat do mé dornovské praxe, což naprosto změnilo dosavadní pohled na tuto poměrně razantní terapii. Další vzdělávání mi umožnilo hlubší vnímání souvislostí v lidském i zvířecím těle a postupně tvořím vlastní terapeutickou techniku Osteodynamika-Osteodynamická terapie. Tato technika dokáže velmi úspěšně ošetřovat dospělé lidi, malé děti, novorozence i zvířata. Právě na ošetření  miminek po těžkých porodech je tato technika velmi účinná. Napsala jsem dvě knihy o zvířatech DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA a O ČEM SNÍ HOLČIČKY Z MNOŽÍREN. V knihách jsou zaznamenány jak moje znalosti a dovednosti, tak i skutečné zážitky s našimi zachráněnými psy. Pro mě je svět lidí a svět zvířat vzájemně propojený. Jsme bytosti se stejnými emocemi, vnímáním bolesti i radosti a se stejným právem na důstojný život. Mou cestou je a nadále bude celostní ošetření opěrného aparátu lidí i zvířat a lektorská činnost, kdy se ráda podělím o všechny své dovednosti a vědomosti, aby se díky nim mohli další lidé vydat na terapeutickou cestu.