Nabídka služeb

TERAPIE

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná JE?

 

Ošetření pomocí této jemné manuální techniky je možné provádět od narození až do vysokého věku. Míra tlaku a rozsah pohybu při terapii se vždy přizpůsobuje věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.
OSTEODYNAMIKA je vhodná jako preventivní ošetření i jako terapie, která ošetřuje mechanické blokády kloubů a nesprávnou funkci pojivových tkání, které vznikly jako následek přetížení nebo traumatu.

Služby

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná NENÍ?

 

Jako u všech manuálních technik je potřeba respektovat omezení, která jsou způsobena vážným onemocněním nebo poškozením organismu. V některých případech je možné ošetření se zvýšenou opatrností, některé nemoci však ošetření zcela vylučují. Mezi tato onemocnění patří:

  • akutní bakteriální či virové onemocnění
  • akutní zánětlivé stavy
  • horečka
  • rakovina
  • poškození kůže: rány, vředy, čerstvé jizvy
  • akutní výhřez ploténky s velkou bolestivostí
  • náhlé a neobvyklé změny zdravotního stavu
  • bezprostředně po úraze bez předchozího vyšetření lékařem

 

Kromě ošetření pomocí OSTODYNAMIKY nabízí naše Centrum celostní péče ještě další terapie, které najdete na našem webu www.archa-dunovi.cz

KURZY

Kurzy OSTEODYNAMIKY jsem se rozhodla zrealizovat na základě požadavku mých kolegů terapeutů, kteří hledají další cesty ke zjemnění manuálních terapií a kteří hledají další souvislosti, které jim pomohou lépe vnímat tělo i psychiku pacienta. Proto ve své lektorské činnosti kladu důraz nejen na hmatovou techniku, ale zejména na vysvětlení anatomických souvislostí.

Pořádám také semináře, na kterých dále navazujeme na získané znalosti a rozvíjíme je do hloubky. Pracovní semináře zdokonalují hmatové techniky a díky podrobnějším informacím umožňují vnímání širších souvislostí terapií.
Na naše kurzy přichází lidé, kteří cítí, že máme záměr předat nejen informace, ale i hlubší smysl naší práce a životních zkušeností.

Více se o kurzech OSTEODYNAMIKY i dalších námi nabízených kurzech dočtete na webu naše Centra celostní péče Archa www.archa-dunovi.cz
Naše centrum Archa poskytuje zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí, přednášek, kurzů, workshopů, meditací a jiných činností, které přináší lidem radost, poznání a užitek. Kurzy OSTEODYNAMIKY pořádáme také v Praze.

PŘEDNÁŠKY

Setkávání se s lidmi, kteří mají zájem o zdraví své, svých blízkých i svých zvířecích přátel nám přináší vzájemný prospěch a užitek. Účastníci přednášek mají možnost po seznámení se s principem OSTEODYNAMIKY klást přímé dotazy, což mi dává další podněty do mé další práce, můžeme si popovídat o skutečných lidských i zvířecích osudech a společně hledat cesty k řešení.
Jsem nejen terapeut, který pracuje s dotekem, ale jsem také člověk, který šíří informace a naději, pomáhá hledat řešení problému a také dává sílu a odhodlání na cestě za zdravím.

Máte zájem o mé služby?

7 + 1 =